Föreningen

Vid tio års jubileét av Visingsö Tornerspel 2010 meddelade de dåvarande arrangörerna att man inte skulle fortsätta driva arrangemanget och nu letade efter någon som var villig att ta över.

Då ingen visat intresse gick man i årsskiftet 2010-2011 ut med att Visingsö Tornerspel skulle läggas ner. När "hotet" hade blivit verklighet bestämmde sig Johan Wetterlind, Marcus Wetterlind och Viktor Claesson sig för att bilda Visingsö Tornerspelsförening och driva arrangemanget vidare. I februari 2011 bildade man föreningen och började arbetet med att få ihop Visingsö Tornerspel 2011.

Detta blev det elfte tornerspelet i ordningen och man jobbade hårt för att sätta sin egen prägel på evenemanget. Tornerspelet har kommit att bli ett av de största evenemangen på Visingsö med ett snitt på 2000-2500 besökare varje år. 2011 var det ett rekord år då det kom ca 3000 besökare.

Styrelsen

Styrelsen i Visingsö Tornerspelsförening under verksamhetsåret 2014 ser efter årsmötet den 23/2-2014 ut enligt följande:

Ordförande: Johan Wetterlind
Kassör: Viktor Claesson
Sekreterare: Marcus Wetterlind 
Ledamot: Gustav Wetter
Ledamot: Vakant